BKS Chemik II Bydgoszcz

Jakub Drzewiecki, Kacper Myśków, Igor Rybak, Kacper Kopczyński, Leon Pańka, Filip Ciechański, Jan Pacyna, Wojciech Sawiełajc, Mateusz Nowak, Wojciech Malinowski

Oliwer Siwicki, Konrad Appelt, Igor Ziółkowski, Filip Krupa, Mateusz Rutkowski